Een kleine selectie van de schilderijen.  A small selection of the paintings

####